Pavyon, genç sanatçıların görünürlüğünü arttırmak ve fırsat eşitliği adına ücretsiz imkanlara erişimlerini sağlamak için çalışmalar yapan bir platformdur.
Düzenlediği sergiler, atölyeler ve projelerle; yaşadıkları yerler ve erişebildikleri imkanlar dahilinde akranlarından ve meslektaşlarından daha dezavantajlı konumda bulunan genç sanatçıların sorunlarını anlayıp bunlara çözüm bulmayı hedeflemektedir.
Faaliyetlerini Keçi Geçti kolektifiyle beraber sürdürür.